Blau Digital

Blau Digital és la marca d’Imaginaris Produccions Audiovisuals dedicada a la restauració i a la digitalització d’imatges, negatius, vídeo i gravacions d’àudio. Ens hem especialitzat en la restauració digital d’imatges, tant de fotografies i diapositives, com de negatius de cine i cintes de vídeo, amb l’objectiu de conservar-les en format digital, respectant l’estil amb que varen ser creades. Aquests son els suports que digitalitzem:

Vídeo – Còpia de cintes analògiques a arxius digitals. Edició i millora de la qualitat dels vídeos.

Fotografia – Escaneig i restauració de fotografies.

Negatius – Escaneig de negatius de pel·lícules, plaques i diapositives.

Documents i gran format – Escaneig i fotografia de documents de gran format.

Àudio – Còpia de cintes analògiques a arxius digitals. Edició i millora de la qualitat de so.

La majoria dels suports que digialitzem ho fem des del nostre estudi a Andorra, de forma que no cal enviar cap document fora del país, evitant possibles problemes.

Una vegada hem digitalitzat els documents, els podem restaurar. L’ús combinat de software de restauració amb editors de fotografia i de vídeo, ens permet obtenir resultats satisfactoris, ajustats als objectius que ens hem marcat amb el client.

També us oferim els següents serveis:

Arxius documentals – El material digitalitzat es pot arxivar de diferets fomes, des dels sistemes NAS i Cloud, a opcions fetes a mida i pensades per resistir el pas de temps.

Impressió digital – Us oferim les impressions d’alta qualitat de les imatges digitalitzades, en diferents formats i suports.

Recuperació d’arxius de discs flexibles (floppy disk) – Si teniu fotografies, vídeos o qualsevol tipus de document en antics discs flexibles de 3,5, i ja no trobeu lectors, farem el possible per recuperar els arxius.