Arxiu documental

Creació i actualització d’arxius documentals.

Encara que el volum d’arxius no sigui especialment gran, sempre és aconsellable teni’ls organitzats en un modern arxiu documental. Aquesta opció l’oferim per complementar la restauració i la digitalització de documents. L’arxiu documental es divideix en dos conceptes: l’estructura d’organització i els hardware.

L’estructura d’organització és la clau de qualsevol arxiu documental. Podem optar per un programa dedicat, com Admiral Cloud, Bynder o Canto Digital Asset Manegement. Una altra opció és crear l’arxiu utilitzant eienes comunes com Adobe Bridge. També podem crear un arxiu totalment personalitzat comptant només amb el sistema operatiu i un programa de càlcul, d’Open Office o Google Drive.

Respecte el hardware, hi ha diferents sistemes per emmagatzemar els documents i arxius, tant grans com sigui necessari. Podem implementar des d’un senzill disc dur extern fins un sistema NAS, segons les necessitats de l’arxiu documental.