Privacitat

Aquest document de Política de Privacitat estableix els termes en què Blau Digital (i Imaginaris produccions audiovisuals, l’empresa de la qual forma part) utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta pàgina està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

La privacitat en el procés de digitalització.

Les imatges que ens arriben per digitalitzar, editar o restaurar son privades, i Blau Digital es compromet a mantenir la seva privacitat i confidencialitat. En cap cas es mostraran a ningú, no es compartiran o publicaran a les xarxes ni es realitzarà cap còpia que no sigui demanada explícitament pel client. Una vegada entregat el tot material, i després de la validació per part del client, les imatges i arxius generats durant el procés de digitalització, edició i restauració s’eliminaran, de forma que no quedarà cap còpia en possessió de Blau Digital.


Informació que és recollida
El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom,  informació de contacte com  la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.
Ús de la informació recollida
El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d’usuaris, de comandes, i millorar els nostres productes i serveis.  És possible que siguin enviats correus electrònics puntualment a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment
Blau Digital està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.
Cookies
Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat del seu web.
El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, no obstant això la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.
Enllaços a Tercers
Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que poguessin ser del seu interès. Una vegada que vostè fa clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per a confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.
Control de la seva informació personal
En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web.  Cada vegada que se li sol·liciti emplenar un formulari, com el d’alta d’usuari, pot marcar o desmarcar l’opció de rebre informació per correu electrònic.  En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.
Blau Digital no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.
Blau Digital es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Aquesta politica de privacitat s’ha generat en politicadeprivacidadplantilla.com.