Vídeo

  • Digitalització i restauració de vídeo analògic a arxius digitals
  • Canvi de format i de suport de gravacions de vídeo

Els vídeos enregistrats en cinta magnètica es deterioren inexorablement. No hi ha cap procès que les pugui conservar. La única opció és digitalitzar la imatge i el so, i converti’l a un format d’arxiu digital. Aquest procès implica necessàriament la reproducció d’una gran diversitat de suports i de sistemes. A BlauDigital diposem de reproductors VHS, VHS-C, DvD, Dv, Mini Dv i DvCam. Per la resta de sistemes col·laborem amb diferents empreses que disposen de practicament tots els sistemes de vídeo en cinta existents.

Una vegada disposem de l’arxiu digitalitzat, iniciem el procés de restauració. Segons els criteris definits amb el client, l’objectiu de la restauració es pot centrar més en la conservació de l’estil original amb que es van enregistrar les imatges, o es poden millorar tant en color com en definició. El resultat és un arxiu estàndard de vídeo MP4-H264 (o qualsevol altre format), amb resolucions que van de l’original dels vídeos VHS (720×576 a 25 frames) a 4K (3840×2160 a 50 frames).

Recuperar els antics vídeos en cintes VHS, Video 8 o Mini Dv per digitalitzar, restaurar i escalar els arxius a 1080 o 4K

La digitalització de cintes de vídeo depend de l’estat en que es trobin, ja que és un material que es deteriora inexorablement.

Formats i suports per la digitalització de vídeo analògic o digital amb suport analògic, a arxius digitals:

  • Cinta VHS, VHS-C i Super VHS
  • Cinta 8mm i Hi8
  • Cinta Mini Dv, Dv i DvCam
  • Cinta Dvc i Dvc Pro
  • Cinta U-Matic
  • Cinta Betacam, Betacam SP i Betacam Digital
  • Disc DvD
  • Disc Blu-Ray